SONEFORKLARING

Sone 1:
Innenfor Oslo-bomringen.

Sone 2:
Fra Oslo-bomringen til bygrensa, med unntak av Maridalen/Sørbråthen (postnr. 0890-91)
Sørkedalen (postnr. 0758), som er utenfor ordinært kjøreområde.

Sone 2B: 
Fra Bærums-bomringen til Sandvikselva (med unntak av Rykkinn, Bryn, Lommedalen og Bærums Verk, som er sone 3)
Budkjøring som medfører 2 el. flere bompasseringer (uavhengig av sone)

Sone 3:
Fra bygrensa/Sandvikselva og resten av kjøreområdet.
Ta kontakt for yttergrenser.